باقری لنکرانی
به جلسه خصوصی احمدی‌نژاد دعوت بودم ولی نرفتم 09 مرداد 1395

به جلسه خصوصی احمدی‌نژاد دعوت بودم ولی نرفتم

وزیر سابق بهداشت در پاسخ به این سئوال که آیا به جلسه خصوصی احمدی نژاد با وزرا دعوت شده بودید، گفت: دعوت بودم اما در این جلسه حضور ...