سرتیتر خبری
الهه جورابی
خانم جورابی عضو شورای شهر یزد از عدم ثبت نام برای شورای ششم خبر داد 27 اسفند 1399 - 19:08
فوری

خانم جورابی عضو شورای شهر یزد از عدم ثبت نام برای شورای ششم خبر داد

جورابی در گفتگوی کوتاه با یزدفردا ضمن اعلام این خبر گفت: حضور چهارساله در شورای شهر یزد برای رسیدن به اهداف و برنامه هایم کافی بود ...

فیلم / حضور دوعضو شورای شهر به همراه رییس روابط عمومی شورا از یزدفردا 27 مرداد 1399 - 23:16

فیلم / حضور دوعضو شورای شهر به همراه رییس روابط عمومی شورا از یزدفردا

...