سرتیتر خبری
اصلانی اسکندر
اسکندر اصلانی یک مرد آذری یزدی ماندگار 06 آبان 1389 - 01:02

اسکندر اصلانی یک مرد آذری یزدی ماندگار

...

همان مي نمود كه بود (یادی از مرحوم اصلانی ) 17 آذر 1385 - 23:20

همان مي نمود كه بود (یادی از مرحوم اصلانی )

...

مراسمي با ياد شادروان اسكندر اصلاني در مسجد نور تهران برگزار شد  21 آبان 1385 - 07:31

مراسمي با ياد شادروان اسكندر اصلاني در مسجد نور تهران برگزار شد

...

در پي در گذشت شادروان اسكندر اصلاني رئيس فقيد شورا علي مشاهيري  به جمع اعضاي شوراي اسلامي شهر يزدپيوست 19 آبان 1385 - 00:14

در پي در گذشت شادروان اسكندر اصلاني رئيس فقيد شورا علي مشاهيري به جمع اعضاي شوراي اسلامي شهر يزدپيوست

...

قدیمی ترین رییس هیات شنای کشور در گذشت (خبر فوت اسكندر اصلاني ) 10 آبان 1385 - 04:59

قدیمی ترین رییس هیات شنای کشور در گذشت (خبر فوت اسكندر اصلاني )

...

پيكر مرحوم حاج اسكندراصلاني فردا صبح تشييع خواهد شد 07 آبان 1385 - 02:42

پيكر مرحوم حاج اسكندراصلاني فردا صبح تشييع خواهد شد

...

حاج اسكندر اصلاني رئيس شوراي اسلامي شهر يزد پس از يك عمر خدمت صادقانه به مردم يزد به ديار باقي شتافت 06 آبان 1385 - 16:51
انتخابات شورای شهر

حاج اسكندر اصلاني رئيس شوراي اسلامي شهر يزد پس از يك عمر خدمت صادقانه به مردم يزد به ديار باقي شتافت

...

حاج اسكندر اصلاني رئيس شوراي اسلامي  شهر يزد به علت ناراحتي قلبي در بيمارستان بستري شد 21 مهر 1385 - 01:02

حاج اسكندر اصلاني رئيس شوراي اسلامي شهر يزد به علت ناراحتي قلبي در بيمارستان بستري شد

...

مصاحبه اختصاصي  با اصلاني مرد اول شوراي اسلامي شهر يزد (بصورت كامل) 30 شهریور 1385 - 08:13
انتخابات شورای شهر

مصاحبه اختصاصي با اصلاني مرد اول شوراي اسلامي شهر يزد (بصورت كامل)

...

اصلاني:ثبت تاريخي 2800 هكتاراز شهربه نفع مردم نيست 10 مرداد 1385 - 02:07

اصلاني:ثبت تاريخي 2800 هكتاراز شهربه نفع مردم نيست

...

نامه ای به آقاي اصلاني رئيس شوراي اسلامي شهريزد 31 خرداد 1385 - 03:41

نامه ای به آقاي اصلاني رئيس شوراي اسلامي شهريزد

...

حاج اسكندر اصلاني رئيس شوراي شهر يزد خبر منتشر شده در سايت يزدنيوز را تكذيب  نمود  20 آبان 1384 - 00:42

حاج اسكندر اصلاني رئيس شوراي شهر يزد خبر منتشر شده در سايت يزدنيوز را تكذيب نمود

...

 رئيس شوراي اسلامي شهر يزدطي اطلاعيه اي اخبار سايت يزد نيوز را تكذيب و تهمت خواند 25 مرداد 1384 - 15:34

رئيس شوراي اسلامي شهر يزدطي اطلاعيه اي اخبار سايت يزد نيوز را تكذيب و تهمت خواند

...

جديد ترين اخبار از زبان رئيس شوراي شهر يزد حاج اسكندر اصلاني درمورد پرونده رشوه خواري 24 مرداد 1384 - 17:04

جديد ترين اخبار از زبان رئيس شوراي شهر يزد حاج اسكندر اصلاني درمورد پرونده رشوه خواري

...

رشوه گيري مدرنيته -رشوه گیری عضو شورای اسلامی شهر یزد 15 مرداد 1384 - 16:42
انتخابات شورای شهر

رشوه گيري مدرنيته -رشوه گیری عضو شورای اسلامی شهر یزد

...