سرتیتر خبری
اصلانی اسکندر
اسکندر اصلانی یک مرد آذری یزدی ماندگار 06 آبان 1389

اسکندر اصلانی یک مرد آذری یزدی ماندگار

...

همان مي نمود كه بود (یادی از مرحوم اصلانی ) 17 آذر 1385

همان مي نمود كه بود (یادی از مرحوم اصلانی )

...

مراسمي با ياد شادروان اسكندر اصلاني در مسجد نور تهران برگزار شد  21 آبان 1385

مراسمي با ياد شادروان اسكندر اصلاني در مسجد نور تهران برگزار شد

...

در پي در گذشت شادروان اسكندر اصلاني رئيس فقيد شورا علي مشاهيري  به جمع اعضاي شوراي اسلامي شهر يزدپيوست 19 آبان 1385

در پي در گذشت شادروان اسكندر اصلاني رئيس فقيد شورا علي مشاهيري به جمع اعضاي شوراي اسلامي شهر يزدپيوست

...

قدیمی ترین رییس هیات شنای کشور در گذشت (خبر فوت اسكندر اصلاني ) 10 آبان 1385

قدیمی ترین رییس هیات شنای کشور در گذشت (خبر فوت اسكندر اصلاني )

...

پيكر مرحوم حاج اسكندراصلاني فردا صبح تشييع خواهد شد 07 آبان 1385

پيكر مرحوم حاج اسكندراصلاني فردا صبح تشييع خواهد شد

...

حاج اسكندر اصلاني رئيس شوراي اسلامي شهر يزد پس از يك عمر خدمت صادقانه به مردم يزد به ديار باقي شتافت 06 آبان 1385
انتخابات شورای شهر

حاج اسكندر اصلاني رئيس شوراي اسلامي شهر يزد پس از يك عمر خدمت صادقانه به مردم يزد به ديار باقي شتافت

...

حاج اسكندر اصلاني رئيس شوراي اسلامي  شهر يزد به علت ناراحتي قلبي در بيمارستان بستري شد 21 مهر 1385

حاج اسكندر اصلاني رئيس شوراي اسلامي شهر يزد به علت ناراحتي قلبي در بيمارستان بستري شد

...

مصاحبه اختصاصي  با اصلاني مرد اول شوراي اسلامي شهر يزد (بصورت كامل) 30 شهریور 1385
انتخابات شورای شهر

مصاحبه اختصاصي با اصلاني مرد اول شوراي اسلامي شهر يزد (بصورت كامل)

...

اصلاني:ثبت تاريخي 2800 هكتاراز شهربه نفع مردم نيست 10 مرداد 1385

اصلاني:ثبت تاريخي 2800 هكتاراز شهربه نفع مردم نيست

...

نامه ای به آقاي اصلاني رئيس شوراي اسلامي شهريزد 31 خرداد 1385

نامه ای به آقاي اصلاني رئيس شوراي اسلامي شهريزد

...

حاج اسكندر اصلاني رئيس شوراي شهر يزد خبر منتشر شده در سايت يزدنيوز را تكذيب  نمود  20 آبان 1384

حاج اسكندر اصلاني رئيس شوراي شهر يزد خبر منتشر شده در سايت يزدنيوز را تكذيب نمود

...

 رئيس شوراي اسلامي شهر يزدطي اطلاعيه اي اخبار سايت يزد نيوز را تكذيب و تهمت خواند 25 مرداد 1384

رئيس شوراي اسلامي شهر يزدطي اطلاعيه اي اخبار سايت يزد نيوز را تكذيب و تهمت خواند

...

جديد ترين اخبار از زبان رئيس شوراي شهر يزد حاج اسكندر اصلاني درمورد پرونده رشوه خواري 24 مرداد 1384

جديد ترين اخبار از زبان رئيس شوراي شهر يزد حاج اسكندر اصلاني درمورد پرونده رشوه خواري

...

رشوه گيري مدرنيته -رشوه گیری عضو شورای اسلامی شهر یزد 15 مرداد 1384
انتخابات شورای شهر

رشوه گيري مدرنيته -رشوه گیری عضو شورای اسلامی شهر یزد

...