اشتون
متن نامه «جلیلی» به «اشتون» 09 مرداد 1395 - 17:19

متن نامه «جلیلی» به «اشتون»

یکی از ایمیل‌های منتشر شده وزیر خارجه سابق آمریکا متن نامه‌ دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران به مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه ...