اشتغال روستایی و عشایری
تعاون گران و شرکتهای تعاونی می‌بایست از ظرفیت طرح اشتغال روستایی و عشایری و عاملیت بانک توسعه تعاون به‌درستی بهره‌گیری نمایند 16 مرداد 1398 - 14:15

تعاون گران و شرکتهای تعاونی می‌بایست از ظرفیت طرح اشتغال روستایی و عشایری و عاملیت بانک توسعه تعاون به‌درستی بهره‌گیری نمایند

منصوری :عملکرد بانک توسعه تعاون در اجرای عاملیت اشتغال روستایی و عشایری شفاف و مطلوب بوده است ...