قائم مقام معاون امور مجلس رییس جمهور، از 1395 تاکنون

معرفی گزینه مطرح برای استانداری (3) : ایرج حسینی صدرآبادی

معرفی گزینه مطرح برای استانداری (3) : ایرج حسینی صدرآبادی
از ایرج حسینی صدرآبادی که سوابق بسیاری در سه قوه مجریه ، مقننه و قضاییه در کارنامه خود دارد ، به عنوان یکی از گزینه های استانداری ...
"نخستین"مدیری  که در دو استان یزد و گیلان همزمان خدمت می کند!!! +چند سئوال+سند

"نخستین"مدیری که در دو استان یزد و گیلان همزمان خدمت می کند!!! +چند سئوال+سند

"جعفر نخستین"نخستین فردی که در دو استانداری یزد .و گیلان با فاطله 903 کیلومتری همزمان کار می کنند!!و چند سئوال از وزیر کشور واستان ...
چرا دیدارهای سرزده ی استاندار از ادارات تعطیل شد!؟
سؤال از ما... پاسخ از استانداری

چرا دیدارهای سرزده ی استاندار از ادارات تعطیل شد!؟

از 13 دی ماه 1396 به بعد دیگر هیچ خبری که نشان دهنده ی دیدارهای سرزده ی استاندار از ادارات و سازمان باشد در پورتال رسمی استانداری ...

...

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما

فیلم