در دل يك فرهنگي دلسوز با  استاندار يزد 

 

جناب آقای دکتر عاصی
استاندار ونایب رییس محترم شورای فرهنگ عمومی استان یزد

احترما\" با سلام

به استحضار می رساند که اینجانب در26/9/1375طرحی را با عنوان \" دانشنامه یزد\" خدمت جناب مهندس سفید استاندار وقت یزد ارایه نموده و ایشان عینا این طرح را در اختیار شورای فرهنگ عمومی استان یزدقرار دادند .خوشبختانه این طرح به اتفاق آرا در شورای نامبرده بررسی و تصویب شد
ودر واپسین جلسات آن انجمن حضرت آقای صدوقی امام جمعه محترم نیز ضمن استقبال از این طرح تقبل خرید ساختمانی هم برای محل دانشنامه نمودند .

خوشبختانه در سال گذشته علیرغم حدود 8 سال وقفه هیات امنا و هیات علمی هم تعیین شد .

اما در اهمییت و ضرورت تدوین دانشنامه خود حضرتعالی که از اصحاب فرهنگ وحوزه دانشگاه هستید بیش از پیش واقف بر تدوین چنین کارهای بنیادی هستید .

امروزه برای کوچکترین کاری نیاز به آمار و اطلاعات صحیح است و دانشنامه که شامل مباحثی چون : تاریخ - جغرافیا – آمار – کشاورزی -صنعت – هنر- ادب – جمعیت و...است می تواند بهترین یاری رسان برنامه ریزان علمی آميزشی و فرهنگی استان باشد .

هرچند کلیات طرح خود را در کتاب \"یزد یادگار تاریخ\" ص 597 درج نموده ام. بازهم چنانچه صلاح بدانید اینجانب ودیگر اعضای هیات علمی دانشنامه یزد حضورا خدمت برسیم و به توضیح و اهمییت آن بپردازیم .


ایام عزت مستدام
حسین مسرت
4/11/1384

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا