زمان : 14 مرداد 1385 - 10:00
شناسه : 2322
بازدید : 3181
در دل يك فرهنگي دلسوز با  استاندار يزد در دل يك فرهنگي دلسوز با استاندار يزد

 

در دل يك فرهنگي دلسوز با  استاندار يزد 

 

جناب آقای دکتر عاصی
استاندار ونایب رییس محترم شورای فرهنگ عمومی استان یزد

احترما\" با سلام

به استحضار می رساند که اینجانب در26/9/1375طرحی را با عنوان \" دانشنامه یزد\" خدمت جناب مهندس سفید استاندار وقت یزد ارایه نموده و ایشان عینا این طرح را در اختیار شورای فرهنگ عمومی استان یزدقرار دادند .خوشبختانه این طرح به اتفاق آرا در شورای نامبرده بررسی و تصویب شد
ودر واپسین جلسات آن انجمن حضرت آقای صدوقی امام جمعه محترم نیز ضمن استقبال از این طرح تقبل خرید ساختمانی هم برای محل دانشنامه نمودند .

خوشبختانه در سال گذشته علیرغم حدود 8 سال وقفه هیات امنا و هیات علمی هم تعیین شد .

اما در اهمییت و ضرورت تدوین دانشنامه خود حضرتعالی که از اصحاب فرهنگ وحوزه دانشگاه هستید بیش از پیش واقف بر تدوین چنین کارهای بنیادی هستید .

امروزه برای کوچکترین کاری نیاز به آمار و اطلاعات صحیح است و دانشنامه که شامل مباحثی چون : تاریخ - جغرافیا – آمار – کشاورزی -صنعت – هنر- ادب – جمعیت و...است می تواند بهترین یاری رسان برنامه ریزان علمی آميزشی و فرهنگی استان باشد .

هرچند کلیات طرح خود را در کتاب \"یزد یادگار تاریخ\" ص 597 درج نموده ام. بازهم چنانچه صلاح بدانید اینجانب ودیگر اعضای هیات علمی دانشنامه یزد حضورا خدمت برسیم و به توضیح و اهمییت آن بپردازیم .


ایام عزت مستدام
حسین مسرت
4/11/1384