رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد با معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد دیدار کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، « محمد رضا دهقانی فیروزآبادی » رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد به منظور بررسی برنامه های و فعالیت های پیش روی این سازمان با « محمد علی شاه حسینی » معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد دیدار و گفتگو کرد.

معاون استاندار یزد در حاشیه این دیدار با اشاره به جایگاه تأثیر گذار و اساسی جهاد دانشگاهی در حوزه علم، فناوری و دانش بنیان اظهار داشت: فعالیت‌های این‌ سازمان بستر لازم برای آموزش و کارآفرینی جوانان را فراهم کرده است.

شاه حسینی خواستار برنامه ریزی فعالیت ها و اقدامات سازمان جهاد دانشگاهی بر مبنای توجه به حوزه دانش بنیان شد و خاطرنشان کرد: جهاد دانشگاهی برای بهره‌وری از میوه علم، دانش و توسعه فناوری و دانش بنیان می تواند گام های اساسی را بردارد.

در این دیدار رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان گزارش از اقدامات انجام شده و طرح ها و فعالیت های پیش روی این سازمان ارائه نمود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا