تمامی افرادی که دارای پرونده سلامت در مرکز دیابت هستند می‌توانند برای بررسی سلامت خود یا دریافت نسخه جدید و تمدید دارو و نیز در زمان نیاز فوری به پزشک از طریق ویدئو مجازی با پزشک مورد نظر ارتباط تلفنی و تصویری داشته باشند.

به گزارش یزد فردا: مدیر مرکز دیابت یزد گفت: هم اکنون این کلینیک در فضای اینترنت در قالب سامانه دریافت وقت ویزیت پزشکان صورت می‌گیرد.

ویزیت از راه دور در مرکز درمانی تحقیقاتی دیابت یزد

آقایی افزود: تمامی افرادی که دارای پرونده سلامت در مرکز دیابت هستند می‌توانند برای بررسی سلامت خود یا دریافت نسخه جدید و تمدید دارو و نیز در زمان نیاز فوری به پزشک از طریق ویدئو مجازی با پزشک مورد نظر ارتباط تلفنی و تصویری داشته باشند.

وی ادامه داد: دسترسی سریع به پزشک، کاهش هزینه‌های بیمار و بهره گیری از فناوری‌های نو در امر ویزیت از جمله مزایای این کلینیک مجازی است.

مدیر مرکز دیابت همچنین تاکید کرد: با فضایی که در اختیار پزشک در این سامانه قرار می‌گیرد به راحتی می‌توان هم ارجاعات به آزمایشگاه‌ها و رادیولوژی‌ها و .. انجام شود و هم آزمایش‌های انجام شده به رویت پزشک برسد.

آقایی گفت: با توجه به الکترونیکی شدن نسخ پزشک به راحتی و بدون حضور بیمار می‌تواند از این سامانه نسخه صادر و بیمار از داروخانه آن را دریافت کند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا