زمان : 02 آبان 1400 - 19:41
شناسه : 168794
بازدید : 5176
ویزیت از راه دور در مرکز درمانی تحقیقاتی دیابت یزد ویزیت از راه دور در مرکز درمانی تحقیقاتی دیابت یزد تمامی افرادی که دارای پرونده سلامت در مرکز دیابت هستند می‌توانند برای بررسی سلامت خود یا دریافت نسخه جدید و تمدید دارو و نیز در زمان نیاز فوری به پزشک از طریق ویدئو مجازی با پزشک مورد نظر ارتباط تلفنی و تصویری داشته باشند.

به گزارش یزد فردا: مدیر مرکز دیابت یزد گفت: هم اکنون این کلینیک در فضای اینترنت در قالب سامانه دریافت وقت ویزیت پزشکان صورت می‌گیرد.

ویزیت از راه دور در مرکز درمانی تحقیقاتی دیابت یزد

آقایی افزود: تمامی افرادی که دارای پرونده سلامت در مرکز دیابت هستند می‌توانند برای بررسی سلامت خود یا دریافت نسخه جدید و تمدید دارو و نیز در زمان نیاز فوری به پزشک از طریق ویدئو مجازی با پزشک مورد نظر ارتباط تلفنی و تصویری داشته باشند.

وی ادامه داد: دسترسی سریع به پزشک، کاهش هزینه‌های بیمار و بهره گیری از فناوری‌های نو در امر ویزیت از جمله مزایای این کلینیک مجازی است.

مدیر مرکز دیابت همچنین تاکید کرد: با فضایی که در اختیار پزشک در این سامانه قرار می‌گیرد به راحتی می‌توان هم ارجاعات به آزمایشگاه‌ها و رادیولوژی‌ها و .. انجام شود و هم آزمایش‌های انجام شده به رویت پزشک برسد.

آقایی گفت: با توجه به الکترونیکی شدن نسخ پزشک به راحتی و بدون حضور بیمار می‌تواند از این سامانه نسخه صادر و بیمار از داروخانه آن را دریافت کند.