« محمدعلي طالبي» با اشاره به اينكه "کنترل وضعيت سلامتي توسط افراد در پيشگيري از بروز بيماري ها تاثير چشمگيري دارد" تاكيد كرد: مردم پايش سلامت و حضور در طرح بسيج ملي كنترل فشار خون بالا را مورد توجه قرار دهند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز سه شنبه 31 ارديبهشت ماه ۹۸،  استاندار يزد با حضور در يكي از مراكز درماني مجري طرح « بسيج ملي كنترل فشار خون بالا»،  از مردم براي توجه به پايش وضعیت سلامت  و حضور در اين طرح دعوت كرد.
استاندار يزد بيان كرد: با توجه به تاثير فشار خون بالا در ايجاد بسياري از بيماري ها، طرح ملي بسيج كنترل فشار خون بالا  به منظور جلوگيري از بروز بيماري و شناخت زمينه هاي موجود آن، جهت اقدامات موثر درماني در سراسر كشور اجرايي شده است.
«محمدعلي طالبي» افزود: در استان يزد نيز شاخص هاي سلامت نشان مي دهد كه علیرغم همه اقدامات و فعاليت هاي انجام شده و بالا بودن ضريب سلامت، به دليل عدم توجه برخي از مردم به پایش وضعیت سلامت خود، با بروز بعضي از بيماري ها مواجه هستيم.
"طالبي" اظهار داشت: در اين راستا  اقداماتي از جمله بررسي وضعيت فشار خون، مي تواند تاثير بسزايي در پيشگيري از بروز بسياري از بيماري ها داشته باشد.
وي ادامه داد: از اين رو انتظار مي رود  مردم در بازه زماني اجراي اين طرح  به مراكز مشخص شده مراجعه كنند و  نسبت به بررسي وضيعت و كترل فشارخون اقدام نمايند.
عالي ترين مقام اجرايي استان گفت: قطعا شناخت مردم استان نسبت به وضعيت سلامتي خود به پيشگيري از بروز  بيماري ها كمك مي كند و  افرادي نیز كه دچار بيماري شده و از وضعیت بیماری خود مطلع میشوند، مي توانند روند درماني مناسب تري را در زمان موثر،آغاز كنند.
استاندار يزد در پايان خاطرنشان كرد: اميد است با اتكاء به اجراي چنين طرح هايي و افزايش ضريب سلامت مردم،‌جايگاه استان يزد  نيز در اين خصوص در سطح كشور ارتقاء يابد.
گفتني است طرح « بسيج ملي كنترل فشار خون بالا» از تاريخ 27 ارديبهشت ماه تا 15 تيرماه 98 به منظور مراقبت و كنترل فشار خون به عنوان اصلي ترين عامل مرگ و ناتواني مردم، همزمان با سراسر كشور در استان يزد اجرا مي شود.
 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا