یزدفردا: با حکم وزیر راه و شهرسازی مجتبی فرهمند به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در رشته معماری انتخاب و اعتبار نامه خود را دریافت کرد.

به گزارش یزدفردا به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، مهندس «مجتبی فرهمند» پیش از این در رشته معماری با رای بالای مهندسین کشور به عنوان یکی از منتخبین دوبرابر ظرفیت در فهرست ارایه شده به وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت.

براساس این گزارش، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به عنوان نهاد بالادستی سازمان های نظام مهندسی کشور کار هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه های سازمان های استانی و تنسیق امور مهندسین در ابعاد کلان را برعهده دارد.

این شورای متشكل از 25 عضو اصلی و 7 عضو علی البدل است كه از بين دو برابر افراد معرفی شده به وسيله هيأت عمومی با برگزاری انتخابات در هر رشته با قيد اصلی و علی البدل توسط وزير مسكن و شهرسازی انتخاب می شوند.

اعضای شورای مركزی بايد علاوه بر داشتن عضويت در هيأت مديره سازمان های استان، خوشنام و دارای سابقه انجام كارهای طراحی، اجرايی، علمی، تحقيقی يا آموزشی برجسته و ارزنده باشند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا