تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد و شرکت کویر تیوای ارشد، به امضای آقایان محمد مهدی لطفی، به نمایندگی از پارک یزد، سید مصطفی فاطمی، نماینده سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد و امیر باصولی، نماینده شرکت کویر تیوای ارشد رسید.

به گزارش یزدفردا: این تفاهم نامه در راستای همکاری و مشارکت در جهت راه اندازی و توسعه یک مرکز تخصصی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است و در آن، طرفها به انجام اموری در زمینه ماموریت های مرکز توسعه از جمله آموزش، مشاوره و توانمندسازی افراد و تیم‌ها، ایجاد و توسعه تیم ها و واحدهای نوآور و فناور فعال و توسعه فناوری های هوشمند در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متعهد شدند.

از جمله تعهدات پارک در این تفاهم نامه صدور مجوز فناوری مربوط به مرکز توسعه، حمایت از تیم ایده های معرفی شده از سوی مرکز توسعه، تسهیل دسترسی به حمایت های مالی صندوق پژوهش و فناوری یزد و صندوق نوآوری و شکوفایی و همکاری در برگزاری سالیانه رویدادهای جذب نوآوری در این حوزه بوده و سازمان میراث فرهنگی استان یزد نیز انجام اموری چون اولویت دادن به تیم ها و شرکت های فناور و نوآور در اجرای موضوع تفاهم‌نامه، تامین فضای فیزیکی مناسب جهت استقرار مرکز توسعه و تیم‌های تحت حمایت مرکز در محدوده بافت تاریخی، به رسمیت شناختن مجوزهای پارک در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همکاری در برگزاری و حضور در نمایشگاه‌های استانی، منطقه ای، ملی و بین‌المللی شد.

همچنین شرکت کویر تیوای ارشد بر طبق این تفاهم نامه متعهد شد اقداماتی از قبیل تعامل با موسسات فناور موفق پارک در جهت بهره گیری از پتانسیل ها و زیرساخت‌های موجود، تشکیل شورای راهبری و سیاستگذاری و کارگروه‌های تخصصی مرکز توسعه با تایید طرف های قرارداد و بسترسازی و جلب حمایت سرمایه گذاران بخش غیردولتی را انجام دهد.

در ادامه، مقرر شد به منظور بررسی وضعیت پیشرفت همکاری ها، جلسات دوره ای منظم در سطح مدیریتی هماهنگ و برنامه ریزی شود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا