یزدفردا: با رای اعضای مجمع از بین 42 کاندیدا، فرزاد فیضی مدیر و عضو هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های استان یزد به عضویت شورای مرکزی این نهاد صنفی در کشور درآمد و یکی از 9 کرسی این شورا را به خود اختصاص داد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا