یزدفردا: در هفدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، جایزه مدیر برتر صنعتی در حوزه مسئولیت اجتماعی، به مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اهدا شد.

همچنین جایزه فرهنگ سازی این کنفرانس به مجتمع صنعتی چادرملو اهدا گردید.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا