مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از خانواده مرحوم محمود دهقان نیری از اهالی حوزه نشر و مدیرانتشارات "فردابه" تقدیر کرد.

یزدفردامجید جوادیان زاده با تقدیر از خدمات ماندگار مرحوم محمود دهقان نیری در حوزه های فرهنگی و هنری به ویژه حوزه نشر گفت: توسعه و تعالی شهرها منوط به تکریم خادمان فرهنگی است.

وی در سفر یکروزه خود به بخش نیر تاکیدکرد:ادبیات داستانی درمنطقه نیر از استعدادهای بالایی برخوردار است که باید به نحو شایسته مورد توجه و حمایت قراربگیرند.به گفته وی در این منطقه استعدادهای ناب و خلاقانه ای است که باید مورد حمایت جدی قراربگیرد.

وی ادامه داد:در شرایط جدید درکنار اتفاقات مثبتی که در بخش گردشگری نیر اتفاق افتاده است حق فرهنگ و هنر باید رعایت شود.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در پایان خواهان تامین فضاهای فرهنگی و هنری مورد نیاز انجام فعالیتهای فرهنگی در ان بخش از سوی مسیولان این منطقه شد.

دیدار با هنرمندان و مسولان منطقه نیر و بازدید از بخش های مختلف این منطقه از برنامه های مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استاتن یزد در این سفر بود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا