هشتادویکمین نشریه پیام چادرملو منتشر شد

در این شماره می خوانید :
چشم اندازه توسعه چادرملو از نگاه مدیران
کارگران چادرملو سهامدار می شوند
آب خلیج فارس امسال به یزد می رسد
حمایت چادرملو از بازار سرمایه
رشد صادرات چادرملو
و چندین خبر، مقاله و مطالب خواندنی دیگر

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا