محمد حسین تقوایی زحمتکش :همین جا از شهردار محترم و فهیم و اعضای محترم شورای اسلامی شهر یزد دعوت می کنم بدون هماهنگی با مراکز مربوطه؛ یک روز ظهر همین روزها؛ هم قرار شویم و باهم چند مسیر شهری یزد را با ناوگان اتوبوسرانی شهر یزد بازدید کنیم! البته امیدوارم در هنگام تردد با اتوبوسهای کوره آدم پزی خط واحد یزد، دچار گرمازدگی؛ تشنج؛ بیهوشی؛ سکته مغزی و قلبی همزمان، کما واحتمالا مرگ نشویم!!!

نویسنده:محمد حسین تقوایی زحمتکش (خبرنگار)

محمد حسین تقوایی زحمتکشدکتر جمالی نژاد شهردار یزد، دارای یک برند شخصی منحصربه فردست،  وی به عنوان شهردار دوچرخه سوار شناخته می شود، در اکثر رفت و آمدهای شهری خود, دوچرخه را جایگزین خودرو نموده است. این نگاه شهردار جمالی نژاد به  زمان شهرداری وی در  نصف جهان اصفهان بر می گردد.

اما جمالی نژاد دوچرخه سواری شخصی بسنده نکرده است، بنا به افسانه ای که  شهر یزد را در دوره ای از تاریخ شهر دوچرخه ها میداند، شهردار  تلاش نموده تا دوباره امپراطوری دوچرخه ها در یزد را احیا نماید! جمالی نژاد در اولین اقدام خود، در بلوار جمهوری محله مرفهه یزد،  گذر ویژه دوچرخه احداث نمود که  با نقدهایی تندی روبرو شد و جواب شهردار و شورای شهریزد بسیار قابل تامل بود، جواب قاطعشان سکوت مرگ بار بود!!!!

آنچه نمیتوان با قطعیت جواب داد این است علت اینهمه عشق دوچرخه سواری شهردار و شورا نشینان چیست؟  ترویج فرهنگ دوچرخه سواری به عنوان ترویج فرهنگ ورزش همگانی و سرگرمی شهروندان دنبال می شود؟  یا اینکه شورای شهر  یزد در راس آن شهردار در پی احیای افسانه شهر دوچرخه ها هستند؟  یا اینکه دنبال جایگزینی دوچرخه به جای خودرهای شخصی هستند و  افق فکری اشان خیابانهای چین و حذف خودرو و جایگزینی دوچرخه است؟  

سوال اینجاست مگر مادربزرگ من و مادرم و خواهرم و دایی ام میتوانند از دوچرخه استفاده کنند؟ آیا همسایه امان برای کارهای روزمره بانکی و ادارای که به قول خودش روزی پنج بار یزد را دور میزند میتواند از دوچرخه بهره ببرد؟ کدام فرد جرات میکند فرزند دانش اموزش را با دوچرخه به خیابانها غیراستاندارد یزد بفرستد؟ در گرمای 40 درجه تابستان یزد امکان دوچرخه سواری هست؟ اصلا مگر بیش از یک درصد از یزدیها  میتوانند به دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه نگاه کنند؟

اما اگر شهردار جمالی نژاد به دنبال فرهنگ سازی و یا گسترش ورزش عمومی و  تشویق شهروندان به ورزش دوچرخه سواری است باید تاکید کرد که این امر جزو وظایف شهردار، شهرداری و شورای شهر نیست و حداقل در اولویت وظایف شهرداری نیست و از سویی فرهنگ عمومی و ورزش متولیان جداگانه خود را دارد اما متولی ناوگان حمل و نقل شهری شهرداری است اما سوال اینجاست چرا شهردار و شوراییان اینچنین به دوچرخه توجه دارند اما هرگز از ناوگان اتوبوسرانی به عنوان وسیله نقلیه استفاده نکرده و نخواهند کرد! چرا؟

اعضا شورای شهر یزد و شهردار اگر دنبال جایگزینی برای خودروهای  هستند چرا به فکر ترمیم و گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی شهری نیستند؟ چرا حدود بیست سال است به تعداد انگشتان دست خودروی صفر کیلومتر به ناوگان اتوبوسرانی اضافه شده است؟ چرا ناوگان اتوبوسرانی یزد فرسوده، مستهلک و خارج از رده است؟ چرا  شهروندان یزدی در تابستان 40 درجه در اتوبوسهای واحد بدون تجهیزات سرمایشی باید تردد کنند که بیشتر به کوره آدم پزی شبیه است؟

راستی آخرین بار که  اعضای شورای شهر و شهردار از ناوگان اتوبوسرانی استفاده کرده اند کی بوده است؟ آیا مدیران شهری می دانند با آفتاب سوزان این روزها، اتوبوسهای خط واحد به کوره های آدم پزی روزه داران تبدیل شده است؟ همین جا از شهردار محترم و فهمیم و اعضای محترم شورای اسلامی شهر یزد دعوت میکنم بدون هماهنگی با مراکز مربوطه؛ یک روز ظهر همین روزها هم قرار شویم و  باهم با خط واحد چند مسیر شهر یزد را ناوگان اتوبوسرانی شهر یزد تردد کنیم.البته امیدوارم در این بازدید دچار گرمازدگی؛ تشنج؛ بیهوشی؛ سکته مغزی و قلبی همزمان، کما واحتمالا مرگ نشویم!!!

 

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا