مسجد  ميرزا                   شماره ثبت ملّي  :   -

 

 

 

 

موقعيت مكاني :

مسجد ميرزا در ضلع شرقی خیابان امام خمینی در محله سر سنگ واقع شده است.

 

باني

 

به احتمال زياد يكي از افراد خانواده عرب يزدكه عده‌اي از آنها هميشه از تجار مشهور بودند آن را ساخته است زيرا آبادي نيز در فاصله‌ي ده كيلومتري شهر يزد به نام سيدميرزا ديده مي‌شود كه متعلق به خاندان اعراب يزد در دوران قاجار مي‌باشد. 

 

 

منابع  تاريخي

 

با توجه به قرار گيري مسجد در محله‌ي مالمير( از محلات قديم يزد) ايرج افشار آن را به عنوان مساجد كوچك محله‌اي ذكر نموده است.  معتمدين محله مي گويند : در دوران گذشته مسجد مذكور از يك گرمخانه و صحن تشكيل شده بود. گرمخانه در حال حاضر با تغييرات جزيي باقي مانده است و صحن مسجد كه ميان آن حوض قرار داشت ، به گرمخانه مسجد افزوده شده است .

 

 

مشخصات

 

حدود 10 سال پيش صحن مسجد به ساختمان افزوده شده است . اين فضاي جديد الاحداث داراي سقف مسطح مي باشد . در ضلع جنوبي آن محرابي با سنگ و كاشي ، با نقوش گل و بوته اسيلمي – ختايي - ترنجي وبا خط ثلث مزين شده است .

‌ در ضلع شرقي دو درب ورودي و پنجره نصب شده است . چند ستون آهني در آن به چشم مي خورد . در ضلع شمالي دو طبقه به سبك امروزي نيز ساخته شده است .

درب گرمخانه از فضاي جديد الاحداث مجزا مي باشد . صحن گرمخانه با 2 پله ارتفاع ، عميق تر از سطح كوچه مجاور قرار گرفته است . در ضلع جنوبي گرمخانه ، محرابي كه مزين به مقرنس گچي و گچبري مختصر مي باشد ،‌ تعبيه شده است . ‌در ضلع غربي آن دو طاقچه و در ورودي ديده مي شود . طاق نماي بزرگ گچي در ضلع شرقي مسجد به چشم مي خورد .

 گرمخانه داراي پوشش طاق و تويزه با قوس جناقي مي باشد . داخل گرمخانه با گچ اندود شده است . ‌يك نورگير مرمري ( گلجام ) و نورگير فلزي در سقف نصب شده است .

ازاره ‌گرمخانه تا ارتفاع يك متر با آجر پوشيده شده است . كف مسجد با موزائيك مفروش شده است . پشت بام و نماي خارجي آن  با كاهگل اندود شده است .

 

 

كتيبه هاي تاريخي

 

در مسجد مذكور هيچ گونه اثر و نوشته تاريخي موجود نيست .

                                               

                                   

 3- نمايي از جبهه غربي و شرقي مسجد 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا