مسجد ملّا عبد الخالق               شماره ثبت ملّي  :    6324

 

 

 

 

موقعيت مكاني :

مسجد ملا عبد الخالق در ضلع غربی خیابان امام خمینی ،محله بازار نو ، کوچه مسجد ملا عبد الخالق واقع شده ، مسجد مذکور مجاور گنبد هشت قرار دارد.

 باني

 

باوجود مراجعه به كتب تاريخي و تحقيقات محلّي باني بنا مشخص نشد .

      

 

منابع تاريخي

 

به عقيدۀ محمّد كريم پيرنيا ، اساس بنای مسجد مربوط به عهد اتابكان بوده ودر دوران زنديّه مرمّت وبازسازي شده است .

 

 

مشخصات

 

ورودي بنا در ضلع شرقي ، پلان بنا مستطيل شكل و ديوارها از خشت وملاط گل ساخته شده است.

پوشش وسقف بنا به صورت طاق وتويزه مي باشد و نورگيرهايي با سنگ مرمر در سقف ايجاد نموده اند .قوس تويزه ها از نوع جناقي است. محراب مسجد در ضلع جنوبي قرار دارد. در ضلع غربي وشرقي بنا چهار غرفه به پهناي 270 سانتي متر وعمق 115 سانتي متر ديده مي شود . در بالاي آنها چهار غرفۀ كوچكتر با چهار پنجرۀ چوبي است . در ضلع شمالي نيز سه غرفه ديده مي شود كه غرفۀ مياني با پهناي 270 سانتي متر و دو طرف يك متر وعمق آنها 115 سانتيمتر است . در بالاي اين سه غرفه يك غرفۀ ديگر قرار دارد .

تزئينات مختصري نيزملاحظه مي شود .  در محراب مسجد پنج طاق نما ايجاد شده كه كلاه فرنگي را نيز در خود حفظ نموده است و جلوه اي خاص به بنا بخشيده است.

 

 

كتيبه هاي تاريخي

 

  بر درب ورودي آلت سازي شده آن به خطّ نسخ اين عبارت نقر شده است : ((هو الله الواقف .وقف نمودعاليشأن آقا محمّد بن حاجي حسين لاري ، معمّر مسجد مقابل حمام داخل بكشاه اصل اين زوج در برابر مسجد واستدعانمود، از مؤمنين كه والدش را به طلب مغفرت ياد نمايند . حرّره محمد حسن ، سنه ».1142 بالاي آن در دوكتيبه چوبي به قلم دوازده امام« وعجّلوا بالصلوه وعجّلوا بالتوبه» به خطّ نسخ نوشته شده  است .كتيبه اي نيز با عبارت ((نصر من الله وفتح قريب)) در سقف محراب گچبري شده است .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا