مسجد مرواريد           شماره ثبت ملّي  :   -

 

 

 

 

موقعيّت مكاني :

مسجد مرواريد در ضلع غربی خيابان سيد گل سرخ در محله ابو المعالی ، کوچه مسجد مروارید قرار گرفته است.

باني

 

     با استناد به مندرجات تاريخي يزد نام مؤسس وباني مسجد مذكور معلوم ومشخص نيست . اما طبق اظهارات مطّلعين محلي شخص خيري به نام (( مرواريد ))  بانی مسجد مذکوربوده است . 

 

 

منابع تاریخی

 

   با توجه به ايجاد مسجد در محله‌ي سيدگلسرخ( از محلات قديم يزد كه خارج حصار شهر قرارداشته)، داراي اهميت مي‌باشد كه ايرج افشار نيز آن را بعنوان يكي از مساجد كوچك محله‌اي ذكر كرده است.

 

 

مشخصات

 

 مسجد مرواريد مسجدي ساده و منحصر به يك گرمخانه دو اشكوبه است .كف راهروداخل مسجد با آجر مفروش شده  و داخل مسجد را با گچ سفيد نموده اند . محراب ساده اي عاري از هرگونه تزئين درجبهه جنوبي بنا واقع شده وكنار محراب درسمت جنوب غربي آن منبر سه پله اي كه از گچ اندود شده ، تعبيه گرديده است .  مسجد مسقف به طاق و تويزه  است . دو نور گير مرمري ( گلجام ) در سقف مسجد ديده  مي شود . درضلع غربي بنا درقسمت فوقاني آن ، پنجره كوچك آهني نصب گرديده است . طبقه تحتاني شبستان مسجد داراي قوس نيم دايره اي تخت ( طاق شكسته ) است . درضلع شرقي گرمخانه نیز ، انباري قرار دارد . گرمخانه با درب چوبي  ساده  قديمي در ضلع  غربي  پلكان  واقع است. كه  به  پشت بام  منتهي مي شود . در هرگوشه  مسجد  طاقچه هايي تعبيه شده است . بر فراز پشت بام كاه گلي مسجد بادگير دو طرفه ايي که بر روی محراب مسجد قرار دارد خودنمایی می کند.

 بر روي يكي از زيلوهاي مسجد تاريخ 1315 نقش بسته است .  قدمت مسجد مذكور با توجه به فضاي معماري وزيلوي موجود در آن  به  عهد قاجار باز مي گردد .

 

 

كتيبه هاي تاريخي                                            

 

اکنون هيچ نوشته وكتيبه ای درمسجد مذكور ديده نمي شود .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا