مسجد گلدسته                  شماره ثبت ملّی  :   -

 

 

 

 

موقعیّت مكانی :

مسجد گلدسته درضلع شمالی خیابان انقلاب ، محله شیخداد ، جنب بقعه شیخ تقی الدین دادا محمد واقع شده است .

بانی

 

این بنا محلّ دفن خانزاده خاتون دختر محمد بن مظفر، عمه شاه یحیی مظفری، است . درتواریخ یزد ذكرکرده اند كه این دختر در بیرون دروازه به موضع سر آب نو محاذی مزار شیخ تقی الدین دادا محمد مدرسه وقبّه عالی به سال 786 ساخت وخود در آن گنبد به خاك سپرده شد.

 

منابع تاریخی

 

عمه شاه یحیی زیر گنبد مدفون است .سمت غرب این گنبد نیز مدرسه ای بود كه اكنون اثری از آن بر جای نیست . درجامع مفیدی آمده است كه بقعه مذكور محلّ دفن خانزاده خاتون وخواهرش مخومزاده خاتون است. همچنین مؤلف جامع مفیدی می نویسدكه مولانا وجیه الدین فضل الله ( ازعلمای عصر صفوی ) در آن بقعه به تدریس می پرداخت.

 

 

مشخصات بنا

 

اصل گنبدف مدرسه برچهار صفه بنا شده ، كه هرضلع آن ده متر ودر چهار ضلع آن با نقوش گل وبوته اسلیمی مزیّن شده است . این بنای چهار ضلعی از لحاظ اسلوب ،طرح ، نقوش وتزئینات همانند مدارس دیگرسده هشتم یزد ساخته شده است. اما براثر گذشت روزگار از رنگ و رو افتاده است .

 

 

كتیبه های تاریخی                                                        

 

درچهار ضلع بنا سوره فتح به خطّ ثلث كتیبه شده است .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا