مسجد حاجی آخوند عرب عجم           شماره ثبت ملّی  :    -

 

 

 

 

موقعیت مكانی :

مسجد حاجی آخوند عرب عجم در ضلع غربی خیابان امام خمینی ، محلّه فهادان ، كوچۀ عرب عجم قرارگرفته است .

بانی

 

در هیچ یک از منابع تاریخ، نامی از بانی مسجد دیده نمی شود. تنهاخادم مسجد ، مؤسس و بانی آن را  حاجی آخوند عرب عجم ذکر کرده است.

   

منابع تاریخی

 

در متون تاریخی یزد  اشاره ای به  مسجد مذكور  نشده است .

 

 

مشخصات بنا

مسجد حاجی آخوند عرب عجم منحصر به گرمخانه كوچك و صحن است .از درب فلزی مسجد به راهرو كوچكی‌كه كف آن موزائیك فرش و دیوار آن گچی است وارد گرمخانه می شویم . گرمخانه مسقف به طاق و تویزه با قوس جناقی است . ازاره گرمخانه تا ارتفاع حدوداً 60 سانتیمتر با آجر پوشیده و بقیه پوشش داخلی گرمخانه گچی است .

     در قسمت فوقانی مسجد و در جبهه غربی آن ، دو پنجره فلزی تعبیه شده است . در ضلع شرقی درب آهنی بزرگ كه به صحن مسجد گشوده میشود ، قرار دارد . درضلع جنوبی گرمخانه مسجد ،محراب آن واقع شده است كه با آجر پوشیده شده و در نهایت سادگی می باشد . نمای خارجی و پشت بام مسجد كاهگلی و ازاره صحن آن تا ارتفاع 50 سانتیمتری با آجر پوشیده شده است .

 

 

كتیبه های تاریخی

 

در حال حاضر اثری از كتیبه تاریخی  در مسجد مذكور ملاحظه نمی شود .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا