زبان دراز هفته نامه آيينه يزد

این ارز هم بازیگر شده یا جن زده گشته است از وقتی که بابک معروف سرباز جوانی بود تا اکنون که به لطف هم‌نشینی با بزرگان و وصل شدن سیم ارتباطش به اصل ژنراتور یکی از مولتی میلیاردها شده است معمولاً این موقع سال که می‌شود برای اقتصاد و مردم ابوعطا می‌خواند و سر به هوا بالا و بالا میرود البته بسته به حال و هوای دولت مستقر از سوی عده‌ای باب میل و مذاقشان مقصر گرانی ارز به صورتهای مختلفی معرفی گردیده است. گاه دست امریکا و اسرائیل از آستین توطئه درمی‌آید و اصلا بی‌عرضگی دولتمردان امریکا بوده و نشان ضعف اوست که نمی‌تواند مراقب کاهش و افزایش پولش باشد، گاه مقصر کار دولتی‌ها و خودی‌های خودکامه مخالف دولت معرفی شده‌اند و وقتی هم تقصیر جمشید بسم‌ا... و امروز علت در ریشه روانی دارد. به تعبیر حقیر مردم دچار توهم گرانی شده‌اند وگرنه ارز گران نشده است که نشده و فقط کمی از چند هزارتومان بیشتر می‌باشد. لذا زبان‌دراز بی‌سواد که همانند اقتصاد و درآمدش املای ضعیفی هم دارد می‌گوید: شاید منظورشان عرض معذرت بوده است نه ارز معذرت.

زبان دراز

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا