یزدفردا "با اقدامات اطلاعات و عملیاتی سربازان گمنام آقا امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان یزد  یک باند قاچاق مواد مخدر با مقادیر متنابهی سلاح ومهمات جنگی شامل اسلحه کلاشینگف ،کلت کمری،نارنجک جنگی و تعداد خشاب وتیرهای  جنگی شناسایی ومنهدم  و سه نفر از عوامل اصلی این باند با هماهنگی مقام قضایی دستگیر و در بازداشت به سر می برند  .
در این عاملیات انواع کارت شناسایی با هویت های جعلی وتعداد ی پلاک جعلی خودرو کشف و ضبط گردید .
این باند در چند سال گذشته مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را به صورت مسلحانه به نقاط مختلف کشور حمل و توزیع نموده و ده ها میلیارد سرمایه از این طریق بدست آورده بودند

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا