مدیر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی یزد گفت:«با بهسازی فضای فیزیکی خوابگاه‌ها و استفاده از امکانات موجود در واحد یزد، امکان استقرار و اسکان همه متقاضیان خوابگاه در سال جدید را خواهیم داشت.»

سید علی میرخلیلی در مورد وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی واحد یزد به خبرنگار يزدفردا گفت: «دانشگاه آزاد اسلامی یزد با برخورداری از چهار خوابگاه موجود که سه خوابگاه حضرت رقیه(س)، توکلی و کوثر ویژه خواهران و خوابگاه مرحوم یزدیان ویژه برادران در سال جاری امکان استقرار همه متقاضیان حضور در خوابگاه را خواهد داشت به شیوه‌ای که دانشجویانی که قبلا از خوابگاه استفاده می‌کردند، مطابق با سال‌های گذشته نسبت به رزرو محل استقرار خود برحسب سال ورود در موعد مقرر به سایت دانشگاه مراجعه می‌کنند و دانشجویان جدیدالورود چه به صورت غیربومی و چه دانشجویان بومی که امکان تردد را به شهرستان‌های استان یزد به علت دوری و مسافت راه نخواهند داشت، شرایط اسکان آنها فراهم شده است.»

میرخلیلی با توجه به مجهز بودن خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به نمازخانه، سالن مطالعه، اتاق مشاره، بوفه و اینترنت گفت: «با توجه صرف بیش