دراولین روز برگزاری هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب یزد استقبال بی نظیری ازسوی علاقه مندان حوزه کتاب و کتابخوانی صورت گرفت.

این استقبال در حالی صورت گرفت که باد و باران شدید و همچنین باتوجه به اولین روز برگزاری نمایشگاه،ناشران از این تعدادعلاقه مند متعجب شدند.
نمایشگاه بزرگ کتاب یزد با سطح بین المللی با تخفیف٤٠درصد کتاب های ارائه شده در این نمایشگاه برگزار شده است.
٢٠درصد این تخفیف با همراهی و پشتیبانی شرکت پیشگامان،١٠درصد موسسه نمایشگاههای کتاب و ١٠درصد از سوی غرفه دار ارائه می شود.
٥٠٤ناشر در٣٠٥ غرفه در مساحتی بالغ بر٧٠٠٠مترمربع در نمایشگاه بزرگ کتاب یزد حضور دارند.٥٧ناشر خارجی نیز درهشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب یزد حضور پیدا کرده اند.
بنابراین گزارش،٤٥هزار و ٧٥٠عنوان کتاب داخلی و ١٤هزار کتاب از ناشرین خارجی دراین نمایشگاه درمعرض دید و فروش علاقه مندان گذاشته شده است.همچنین سقف اعتبار بن امسال هم ٧٠٠میلیون تومان تدارک دیده شده است.
رونمایی کتاب،سخنرانی و نقد کتاب،جشن امضاء،کارگاههای آموزشی و شاهنامه خوانی از برنامه های مهم جانبی این نمایشگاه است.
غرفه کودک و خانواده ،غرفه پاسخ به مسائل شرعی،غرفه تست روخوانی و تند خوانی ،غرفه ثبت خاطرات،غرفه نذرکتاب ازغرفه های های مهم در بخش جنبی است.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا