پایگاه خبری یزدفردا "علیرضا پویافر: چهارمین روز کامیتکس هم با استقبال شهروندان روبرو شد، به زعم تبلیغات رسانه ای، شهروندان تلاش نمودند در آخرین روز از بزرگترین رویداد سال فناوری اطلاعات استان یزد شرکت کنند، استقبال به گونه ای بود که با وجود تمدید زمان نمایشگاه  تا ساعت بیست و دو، در دو شب آخر، با اینهمه بازهم شهروندان تلاش نمودند در آخرین لحظات از این دستاورد بازدید کنند موضوعی قابل تامل که برنامه ریزی منسجم و کارآمد می طلبد تا عموم شهروندان بتوانند از چنین فرصت بی نظیر بهره مند شوند.

علیرضا پویافر:گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد: جهارمین روز از کامیتکس یازدهم (6) 

چهارمین روز کامیتکس یازدهم، هم مرد نقره ای همچنان حرفی گفتن نداشت، اما مشتریان پر و پاقرصی برای خود دست و پا کرده بود به گونه که صدها عکس به یادگار از وی گرفته شد.!

علیرضا پویافر:گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد: جهارمین روز از کامیتکس یازدهم (6)

چهارمین روز کامیتکس یازدهم، هم با استقبال شهروندان روبرو شد، شهروندان تلاش کردند تا آخرین روز از نمایشگاه حضور یابند.