محسن  اختياري"امروزه نقش پررنگ و تاثيرگذار ورزش در تمامي ابعاد زندگي بشري در جوامع جهان امري غيرقابل انكار است و در اين ميان فوتبال جايگاه خاص و منحصر بفردي دارد كه تمامي آگاهان دنيا بر آن اذعان دارند .

زمانيكه يك رويداد ورزشي همچون جام جهاني فوتبال و يا حتي برگزاري يك مسابقه حساس فوتبال توجه قسمت عمده اي از مردم جهان در تمامي اقشار را بخود معطوف مي سازد اين امر به روشني بيانگر اهميت موضوع و فرصتهاي بيشماري است كه در ابعاد مختلف اعم از اقتصادي ، اجتماعي و حتي سياسي در پيش روي تصميم گيران و مسئولين جوامع در حوزه هاي مختلف مي گذارد .

در دنياي امروز بسياري از كشورهاي پيشرفته و بخصوص دولتمردانشان بخوبي قدر اين فرصت استثنايي را دانسته و به بهترين شكل از آن بهره برداري مي كنند بطوريكه امروزه فوتبال در جوامع پيشرفته يكي از مطمئن ترين صنعتها براي سرمايه گذاري به شمار مي رود . از سوي ديگر از ابعاد فرهنگي و اجتماعي ، زمانيكه يك مسابقه حساس فوتبال در يك زمان واحد توجه چندين ميليارد نفر يعني قسمت عمده اي از مردم دنيا را به خود معطوف مي سازد اين مناسبترين فرصت براي القاي انواع بينشها و تفكرات و بخصوص تبليغات در يك سطح وسيع و گسترده خواهد بود .

در كشور ما اگر چه تا حدودي در سطح قاره آسيا و البته در سطح دوم فوتبال دنيا مطرح مي باشيم و ليكن هنوز فاصله زيادي تا رسيدن به سطح اول صنعت فوتبال در دنيا داريم و به اذعان بسياري كارشناسان بهيچوجه از فرصتها و قابليتهاي موجود استفاده مطلوب و مناسبي بعمل نمي آيد .

اما در كمال تاسف اين موضوع در سطح استان يزد آنچنان در شرايط نامناسب و نامطلوبي قرار دارد كه دل هر علاقه مندي را به درد مي آورد . متاسفانه عليرغم تاثيرات بسيار زيادي كه فوتبال در شادابي و نشاط جامعه و بخصوص تخليه هيجاني جوانان و پيشگيري از ناهنجاريها و بزهكاريها دارد اين موضوع در استان يزد شديدا مورد غفلت  واقع گرديده است .

در شرايطي كه وجود فقط يك تيم در ليگ برتر فوتبال كشور در هر استاني به سهولت مي تواند قسمت عمده اي از ظرفيت ذهني و اوغات فراغت جوانان آن استان را پر نمايد متاسفانه اين فرصت استثنايي و ظرفيت بزرگ در استان يزد مورد غفلت و بي توجهي واقع گرديده و اين در حاليست كه در برخي استانهاي كشور كه از نظر امكانات و صنايع در سطح استان يزد يا حتي پايينتر هستند حداقل يك تيم و بعضا بيش از يك تيم در ليگ برتر فوتبال دارند . قطعا يكي از دلايل اين امر عدم آگاهي و درك كافي مسئولين استان از ظرفيتهاي موجود و تاثيرات مهم موضوع در سطح جامعه است كه اميدواريم با توجه به وجود تمامي امكانات  بخصوص شركتها و صنايع بزرگ اقتصادي كه مي توانند ضمن تامين هزينه ها از تبليغات و منافع آن بهره مند گردند و همچنين با توجه به استعدادهاي بسيار موجود در سطح استان بافراهم نمودن زمينه براي حضور حداقل يك تيم در ليگ برتر فوتبال كشور گام مهمي در جهت نشاط و شادابي جامعه و بخصوص پر نمودن قسمتي اززمينه هاي فكري و ظرفيتهاي ذهني و اوغات فراغت جوانان و در نهايت كاهش آسيبهاي اجتماعي برداشته شود .

يك پيشنهاد :

در راستاي رسيدن به اين هدف يعني حضور حداقل يك تيم از استان در ليگ برتر فوتبال كشور پيشنهاد مي شود با تشكيل كارگروهي متشكل از ارگانهاي ذيربط مانند استانداري ، تربيت بدني و ورزش و جوانان ، صدا و سيما ، نمايندگان صنايع ، آموزش و پرورش  و سايرارگانهاي مرتبط در سطح استان با تعريف اين هدف واحد يعني فراهم نمودن زمينه براي حضور حداقل يك تيم از استان در ليگ برتر فوتبال كشور اين آرزوي ديرين و بحق مردم و جوانان يزد را برآورده سازند .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا