دو طرح استخراج نانو ذرات صمغ عربی جهت استحکام بخشی اسناد کاغذی و ساخت پیلوت سیستم گرمایش و سرمایش طبیعی اتاق با استفاده از دیوار ترومبی، با حمایت مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد به مرحله بهره برداری رسید.

در جلسه ارائه این طرح ها، اعظم سهیلی پور، مجری طرح استخراج نانو ذرات صمغ عربی، ضمن ارائه طرح خود گفت: باتوجه به اینکه طی فرآیند ساخت کاغذ ماشینی با استفاده از خمیر چوب، کاغذهایی نامرغوب تولید شده و این کاغذها در معرض عوامل محیطی، زرد و ترد و شکننده می شوند، مشکلاتی برای جامعه ی مرمت و افراد مرتبط با آنان ایجاد می کند.

وی افزود: این طرح که در حال حاضر با حمایت مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد به مرحله بهره برداری رسیده، توانسته با تلفیق علوم جدید مانند فناوری نانو و علوم سنتی مانند به کارگیری صمغ عربی، کاغذ با کیفیت تولید کند.

مهران ربانی، مجری طرح ساخت پیلوت سیستم گرمایشی و سرمایشی نیز با بیان اینکه سیستم های حاضر از نوع سیستم های غیرفعال است، اظهار داشت: در این سیستم با استفاده از انرژی خورشیدی به گرمایش و سرمایش یک اتاق تست پرداخته شده است.

ربانی با بیان اینکه از اجزا مهم این سیستم دیوار ترومبی است، تصریح کرد: این نوع دیوار تکنیکی برای دریافت شارژ حرارتی خورشید و انتقال آن به فضای داخل ساختمان از طریق انتقال حرارت جابجایی، هدایت و تشعشع است. 

گفتنی است، مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد هر ساله از طرحهای علمی کاربردی حمایت می کند

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا