محمدعلی میرجلیلی

ای کاش مراهم به مرادم برسانی
ازغصه این عالم فانی برهانی
طی کرده ای آخرره صدساله به یک شب
سردارسرافرازحسین همدانی
نجوابه هوای دل شیداکنی امشب
دستارزسرعقده زدل واکنی امشب
چون شیرازاین بیشه به آن بیشه روانی
سردارسرافرازحسین همدانی
مادیده براهيم دلیران وطن را
تنهانگذاریم شه ملک ختن را
خوش سیرت وخوش چهره وخوش خط و نشانی
سردارسرافرازحسین همدانی
یکباردگردرگذرماگذری کن
برخیل زجامانده چون مانظری کن
درپیچ وخم راه جلوترززمانی
سردارسرافرازحسین همدانی
عروج ملکوتی سردار سرافراز حريم ولایت سردارحسین همدانی برهمرزمان شهيدش مبارکباد

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا