یزدفردا "موجود عجیبی که نه حیوان است نه گیاه ولی قاتل برگ‌هاست
  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا