مصاحبه با "مهدی کاظمی" معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در حاشیه نشست ستاد نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش بنیان استان یزد

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا