سخنان رئیس قوه قضائيه در بدو ورود به یزد

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا