گزارشی از حضور کوتاه قد ترین انسان روی زمین در یکی از پارکهای یزد(قسمت دوم )

برای کاری به پارک باغ ملی رفتیم در آنجا آقا مرتضی پرکاس را دیدیم البته او را نمی شناختم ولی روحیه و روابط عمومی بالای او ما را جذب خودش کرد .

پس از صحبت کوتاه فهمیدیم در فیلم مختار بازی کرده و برادرش رکورد دار کوتاه ترین ادم روی زمین است و االبته خود هم با 7سانت اختلاف با برادرش دست کمی از او ندارد .

برای اینکهحیفمان آمد کل گفتگو را کوتاه کنیم تمام گفتگو را در دوقسمت تقدیم شما فرداییان عزیز می کنیم

بقیه در فیلم ببینید و اگر حالی بهتون دست داد می توانید آنها را یاری کنید با حقیر تماس بگیرید

   ارادتمند سردبیر یزدفردا 09131516905

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا