یزدفردا: وزیر آموزش و پرورش گفت: از فردا همه مدارس کشور باز است.

به گزارش یزدفردا: یوسف نوری وزیر آموزش‌وپرورش اعلام کرد: مدارس باید آخرین جایی باشد که تعطیل می‌شود. دیگر جز در مواد استثنا مدارس تعطیل نخواهد شد.

وی افزود: از دوشنبه تمام مراکز آموزشی تهران و سایر مناطق کشور باز می‌شود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا