یزدفردا: مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان یزد: دانش‌آموزان یزدی طبق جدول زمانی اقدام به ثبت سفارش کتب درسی کنند.

به گزارش یزدفردامحسن گلستانی فر گفت: ثبت نام و سفارش بسته آموزشی دانش‌آموزان پایه آمادگی مقدماتی، پایه اول دوره ابتدایی و پایه هفتم دوره متوسطه اول و پیش حرفه‌ای استثنایی و دانش‌آموزان پایه دهم دوره دوم متوسطه و حرفه‌ای استثنایی از تاریخ ۵ تیر لغایت ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ انجام می‌گیرد.

وی افزود: والدین یا مدیران مدارس پایه آمادگی تکمیلی، پایه دوم تا ششم دوره ابتدایی، پایه هشتم و نهم دوره اول متوسطه، دانش‌آموزان پایه یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه و فراگیران پایه یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه حرفه‌ای استثنایی، از روز ۲۸ فروردین لغایت ۲۱خرداد ماه اقدام به ثبت سفارش کتاب‌های درسی کردند.

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان اظهار داشت: بالغ بر ۲۶۷ هزار دانش‌آموز در ۱۴ منطقه در قالب ۱۴۰۰ مدرسه در استان یزد برای سال تحصیلی جدید برابر جدول زمانی تعیین شده باید اقدام به ثبت سفارش کتب درسی کرده و کتاب‌های درسی نیز بر اساس سفارش‌های ثبت شده در سامانه توزیع خواهد شد.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا