کار پلیس آن هم پلیس راه که کیلومترها دور از خانواده، مسئولیت تامین ایمنی در جاده ها را بر عهده دارد، به خودی خود ارزشمند است اما وقتی پلیس فراتر از وظایف خود، همراه و همدل با مسافران گرفتار شده در راه همچون عضوی از خانواده آنها، دلسوزانه برای رفع مشکل تلاش می کند، مسئولیت او ارزشی دو چندان می یابد.

چندی پیش بود که وقتی همراه با خانواده در راه بازگشت از زیارت شاه خراسان، علی ابن موسی الرضا(ع) بودیم، در جاده طبس خودرو خراب شد.
پلیس که نامش یادآور اقتدار و جدیت است، در این ماجرا آن روی سکه مرامش را برایمان نمایان کرد.
دلسوزی، تعهد، مسئولیت پذیری و از همه مهمتر مرام و معرفت، همه آن چیزی بود که از پلیس در این جاده کویری و طولانی دیدیم.
از کمک به هدایت خودرو به حاشیه جاده تا تهیه روغن موتور از چندین کیلومتر دورتر و پیدا کردن خاور برای حمل ماشین به یزد و همچنین کمک در انتقال خودرو به داخل خاور، آرامش بخشیدن به همراهان و حتی پیگیری و تماس تا رسیدن ما به مقصد، همه و همه، حال خوب حضور پلیس را برایمان دو چندان کرد.
تشکر و قدردانی از دو پلیس مهربانی (سروان موسوی و استوار صالحی وزیری) و همچنین دو راننده عزیز خاور (میرجلیلی و زهرایی) که ما را در جاده برهوت رها نکردند و دلسوزانه و همچون عضوی از خانواده ما را به سمت یزد بدرقه کردند، کوچکترین کاری است می توانم در برابر معرفت و مهربانی آنها انجام دهم.


دم شما گرم و حضورتان سرشار از امنیت


مجید دهقانی زاده خبرنگار و عکاس یزدفردا  • نویسنده : مجید دهقانی زاده
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا