رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان یزد، با اشاره به صدا در آمدن زنگ خطر قطع گاز در صنایع، از هم استانی ها خواست تا در مصرف گاز صرفه جویی کنند.

به گزارش یزدفردابشیری با توجه به کاهش نسبی دما در کل کشور مصارف گاز به شکل قابل توجهی در همه کشور افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در استان یزد هم افزایش ۶ درصدی مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری داشتیم .

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان یزد با اشاره به صدا در آمدن زنگ خطر قطع گاز در صنایع، از هم استانی ها خواست تا در مصرف گاز صرفه جویی کنند.

بشیری ادامه داد: شرکت گاز نیز با بالا بردن افزایش سی جی اس استان، نگهداری و بازدید دوره ای تاسیسات، ایجاد کشیک بیست و چهار ساعته در تلاش است تا گاز هم استانی ها دچار افت یا قطعی نشود.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا