معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد، از افزایش آمار مبتلایان به امیکرون در استان خبر داد.

به گزارش یزدفردامیرزایی اظهار داشت: درحال حاضر آمار مبتلایان به امیکرون در استان به ۵۱ نفر رسیده است.

ادامه داد: ۲۳ مورد یزد، ۶ مورد میبد، ۸ مورد اردکان، ۷ مورد مهریز و در اشکذر، بافق، و خاتم هرکدام ۲ مورد و یک مورد هم از تفت گزارش شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد افزود: امیکرون باید جدی گرفته شود و افرادیکه دز سوم واکسن کرونا را دریافت نکرده اند هرچه سریعتر نسبت به تزریق دز سوم اقدام کنند.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا