گزارش تصویری یزدفردا؛ اعطای حکم خانه سرباز صلح ایران به دهیاران روستاهای توابع تفت.

به گزارش یزدفردا: اعطای حکم خانه سرباز صلح ایران به دهیاران روستاهای توابع تفت


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا