به گزارش یزدفردا: انتصاب مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری از سوی استاندار یزد.

دکتر مهران فاطمی طی حکمی حامد شیشه بری را به سمت مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری منصوب کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا