فرمانده انتظامی بافق گفت: محیط خانواده اولین و بادوامترین عاملی است که در رشد شخصیت افراد تاثیر می‌گذارد.

یزدفردا: سرگرد شهرام طولابی نژاد فرمانده انتظامی بافق گفت: اولین نهادی که فرد را با زندگی اجتماعی آشنا می‌سازد خانواده است و محیط خانواده اولین و بادوامترین عاملی است که در رشد شخصیت افراد تاثیر می‌گذارد.

او افزود: در صورت استحکام و انسجام خانواده، شاهد جامعه‌ای محکم و رو به رشد خواهیم بود و در غیر این صورت فرد به انزوا می‌رود و این انحطاط سبب ویرانی جامعه می‌شود.

فرمانده انتظامی بافق ادامه داد: خانه و خانواده عوامل مهم و تاثیرگذار شخصیتی افراد جامعه هستند و کانون خانواده که متشکل از بزرگتر‌ها و فرزندان است تاثیرات متقابل تربیتی افراد را به جامعه برگردان می‌کند و این عامل مهمی در جوامع بشری است.

سرگرد طولابی نژاد بیان داشت: مهمترین و اصلی‌ترین مسیر نفوذ خانواده بر جامعه فرزندان هستند که با خصوصیاتی که از والدین به ارث می‌برند می‌توانند تاثیرات مثبت و یا منفی را در جامعه اعمال نمایند.

او تصریح کرد: این نفوذ والدین تنها جنبه وراثتی نداشته بلکه روش‌های آشنایی فرزند با زندگی جمعی و فرهنگی تاثیرات بیشتری را بر ساختار جامعه می‌گذارد. از همین رو خانواده سالم باید دارای ویژگی‌هایی باشد تا از موفقیت و سلامتی کامل با رویکرد‌های مثبت در جامعه برخوردار شود.

او ادامه داد: یکی از این ویژگی‌ها این است که در خانواده‌های موفق و سالم رفتار‌ها و گفتار‌های دوپهلو (نیش و کنایه) وجود ندارد و همواره سعی می‌شود که ارتباطات شفاف باشد تا کمتر سوء تفاهم پیش آید.

فرمانده انتظامی بافق گفت: دوم اینکه در خانواده سالم افراد به دنبال فرصتی هستند که همدیگر را خوشحال کنند و تنها به فکر خود نیستند، در چنین خانواده ای، اعضای خانواده نه تنها به نیاز‌هایی مادی و زیستی بلکه به نیاز‌هایی معنوی، روانی و روحی یکدیگر نیز توجه می‌کنند.

سرگرد طولابی نژاد ادامه داد: در خانواده سالم افراد احساسات و عواطف خود را ظاهر می‌کنند و سعی نمی‌کنند به دلایل مختلف آن را مخفی نگه دارند و اشتباهات افراد نشانه‌ای از رشد تلقی می‌شود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا