فرماندار بهاباد با اشاره به اینکه صیانت و حفاظت از سرمایه های ملی در حوزه آب، خاک و منابع طبیعی از مهمترین وظایف شورای حفظ حقوق بیت المال می باشد، هماهنگی بین دستگاه هایی اجرایی ذیربط را برای پیشگیری از ایجاد زمینه تخلف ضروری دانست.

یزدفردا: جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان بهاباد در راستای حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی و حمایت از حقوق عمومی باحضور فرماندار بهاباد، رئیس دادگاه عمومی شهرستان و مسئولین دستگاههای عضو شورا در محل فرمانداری تشکیل شد.  

فرماندار بهاباد با اشاره به اینکه صیانت و حفاظت از سرمایه های ملی در حوزه آب، خاک و منابع طبیعی از مهمترین وظایف شورای حفظ حقوق بیت المال می باشد، در این رابطه هماهنگی بین ارگان ها و دستگاه هایی اجرایی ذیربط را برای پیشگیری از ایجاد زمینه تخلف ضروری دانست.

"محمدمهدی خانی زاده" همچنین با تأکید بر اینکه از ظرفیت آب وخاک شهرستان بهاباد باید برای ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان استفاده کنیم، به برداشت آب از سفره های زیرزمینی شهرستان اشاره نمود و گفت: 75 درصد از آب سفره های زیرزمینی شهرستان در بخش کشاورزی، 22 درصد صنعت و سه درصد برای مصارف خانگی استفاده می شود.

وی در بخش دیگر سخنان خود رعایت قانون، تعامل و حفظ منافع مردم در پیشبرد امور را مؤثر عنوان داشت و افزود: می بایست راهکاری جهت حل مشکل اراضی کشاورزان که هم اکنون موات اعلام شده و چندین دهه سابقه کشت دارد، پیدا نمود.

"علیرضا ایزدی" رئیس دادگاه عمومی شهرستان بهاباد حفاظت از اموال بیت المال را خط قرمز دستگاه قضایی دانست و گفت: بیت المال مسئله ای نیست که به راحتی از کنار آن عبور کنیم و لذا اجازه نمی دهیم افرادی با سوء استفاده، به این منابع دست اندازی داشته باشند و در این مسیر نیز با جدیت با متخلفین برخورد می کنیم.

پیشگیری از تصرف اراضی ملی و ساخت و ساز غیر مجاز؛ قانونی بودن یا نبودن برخی تصرفات اراضی کشاورزی شهرستان، فعالیت چند چاه کشاورزی غیرمجاز و برداشت آب از سفره های زیرزمینی از برخی مباحث مطرح شده در این جلسه که پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی نیز اتخاذ گردید.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا