مدیر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله کرونا، با افراد و دستگاه های اجرائی که پروتکل‌های بهداشتی کرونا را رعایت نمی‌کنند، برخورد می‌شود.

یزدفردا به گزارش وب دا یزد- جعفری افزود: بر اساس مصوبه سی و سومین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مدیریت کرونا از سوی کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی تخلف است.

 وی تصریح کرد:  اعمال مجازات بندهای «الف»، «ب»، «ج» و «د» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری با تفویض اختیارات از سوی مقامات موضوع ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به معاونان بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیران کل بدون ارجاع به هیات‌های رسیدگی تخلفات اداری انجام می‌شود.

 جعفری  ادامه داد: بر این اساس، در مرتبه اول اخطار کتبی با درج در پرونده، در مرتبه دوم توبیخ با درج در پرونده، در مرتبه سوم کسر یک سوم حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت یک ماه، در مرتبه چهارم کسر یک سوم حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت سه ماه و در مرتبه پنجم انفصال موقت حداکثر تا سه ماه انجام می‌شود.

    مدیر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی یزد خاطر نشان کرد: بر اساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا، مجازات‌های این موضوع قطعی و غیرقابل تجدید نظر است.جعفری تاکید کرد: استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی برای کلیه آحاد جامعه در وسایل حمل و نقل عمومی، مراکز تجمع سربسته، محیط های صنفی و اداری الزامی است.

  وی با اشاره به ارائه خدمات در بخش های دولتی و غیر دولتی تصریح کرد: ارائه خدمات و تسهیلات اداری، انتظامی ، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی از سوی دستگاه های دولتی و غیر دولتی به افراد و مراجعه کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده ی فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنند، ممنوع بوده و متخلفان در زمینه ارائه خدمات بر حسب مورد، طبق بندهای الف، ب و ج این مصوبه مجازات خواهند شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا