یزد فردا: گزارش تصویری از نشست خبری فرماندار شهرستان یزد و شهرستان خاتم.


عکاس

مجید دهقانی زاده


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا