تصویر از کودکی حسن روحانی در کنار پدرشhttp://yazdfarda.com/media/news_img/image_152732.jpeg
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا