خاطره رهبر انقلاب از جلسه عزل آقای منتظری  و همچنین تاکید اما بر رهبری ایشان

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا