یزدفردا:با این قالب‌ها که از ابتدای رشد میوه استفاده شده خیارهایی شبیه مجسمه بودا پرورش دادند

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا